Χορός Latin

Με τον όρο χορός latin αναφερόμαστε σε μια πλειάδα χορών της Λατινικής Αμερικής. Χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια και είναι σε πιο γρήγορο ρυθμό από τους ευρωπαϊκούς. Είναι περισσότερο αισθησιακοί και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη σωστή ρυθμική έκφραση.