Χορός Jazz

Ο χορός jazz ξεκίνησε από της Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα ως ακόλουθο της μεγάλης επιτυχίας της μουσικής jazz. Βελτιώνει την εκφραστικότητα, την θεατρικότητα και την ταχύτητα στην κίνηση. Ξετρυπώνει χαρακτηριστηκά που δεν πίστευες οτι μπορείς να έχεις.