Ελληνικοί χοροί

Οι  ελληνικοί χοροί χωρίζονται σε λαϊκούς και σε παραδοσιακούς. Οι λαϊκοί χοροί είναι πανελλαδικής εμβέλειας και διαχωρίζονται από τους παραδοσιακούς αφού οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί αφορούν συγκεκριμένο τόπο στην Ελλάδα και όχι έναν χορό που χορεύεται γενικά σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Home Μαθήματα Χορού Ελληνικοί Χοροί